Skip to main content

Informatie over Electrosmog

De mens is sinds honderdduizenden jaren aan de natuurlijke elektrische en elektromagnetische velden, zoals het magneetveld van de aarde, aangepast. Andere natuurlijke velden zijn de bliksem, zonne-energie en straling vanuit de kosmos. Deze vormen een normale, hanteerbare belasting. Het elektromagnetisch veld van de aarde werkt zelfs ordenend en herstellend, en is essentieel voor alle levensprocessen.

Kunstmatig opgewekteelektrische en elektromagnetische velden

Tegenwoordig is er echter ook sprake van een oprukkend arsenaal aan kunstmatig opgewekte velden die ons eigen lichaamseigen magnetisch veld verstoren. Denk aan de magnetron, mobiele telefoon, computerscherm, babyfoon, Wifi, DECT-telefoon, UMTS-masten, midden- en hoogspanningsmasten.

Gemak

De grootste verslaving van tegenwoordig is namelijk gemak. Daarbij wordt de toename van mensen met elektrogevoeligheid vaak voor lief genomen.

Klachten

Steeds meer mensen namelijk rapporteren klachten zoals:
Vermoeidheid, duizeligheid, nervositeit, chronische hoofdpijn, spierpijn, concentratiestoornissen, ME, paniekgevoelens, depressieve gevoelens, gedragsstoornissen, reumatische klachten, peesontstekingen, slaapstoornissen en degeneratieve ziekten zoals kanker.
Onderzoeken wijzen uit dat blootstelling aan ongezonde straling die dagelijks ons lichaam binnendringt, daardoor ongewenste biologische effecten veroorzaakt, zoals:

  • Toename stresshormonen,
  • verlaging slaaphormoonproductie,
  • lagere weerstand,
  • vermindering alfa-golven in de hersenen (de ‘rustige’ golven),
  • troebele ooglenzen,
  • verstoring cellulaire processen,
  • verhoogde onvruchtbaarheid.

Enerzijds maken we steeds minder contact met het aardmagnetisch veld, doordat we meer en meer opgesloten zitten op plaatsen waar dit niet kan doordringen, zoals gebouwen van gewapend beton en auto, bus of trein. Anderzijds worden we overspoeld door kunstmatig opgewekte straling, die een nadelig en soms desastreus effect heeft op ons lichaam en psychisch welbevinden. De Amerikaanse arts en emeritus hoogleraar Robert O. Becker waarschuwt voor de gezondheidseffecten van kunstmatig opgewekte elektromagnetische frequenties. Hij is ervan overtuigd dat de explosieve toename van deze frequenties rechtstreeks verband houdt met de toename van het aantal gevallen van kanker, depressie, leerstoornissen, chronische vermoeidheid, en de ziekte van Alzheimer.

Magneettherapie

Er zijn duizenden jaren oude aanwijzingen gevonden dat in China, Japan, Egypte en India magneten werden gebruikt om genezing te bevorderen. Magneettherapie wordt al beschreven in de werken van de filosofen Aristoteles, Plato en Homerus. De natuurkundige en Nobelprijswinnaar Werner Heisenberg zei ooit: “Magnetische energie is de elementaire energie waarvan het leven van een organisme afhankelijk is.”De Duitse arts en professor Wolfgang Kafka stelt dat 80% van de mensen met uiteenlopende gezondheidsklachten opknappen van magneettherapie. Volgens de Amerikaanse arts William Pawluk versnellen magneten het genezingsproces, verminderen pijn, en bevorderen de doorbloeding, waardoor het lichaam meer zuurstof tot zijn beschikking krijgt en de afvalstoffen sneller worden afgevoerd; Rode bloedcellen kunnen makkelijker ‘zwemmen’ omdat ze minder samenklonteren, waardoor de helingsprocessen worden versneld.